User Tools

Site Tools


30-21621-sherman-la-gi

Sherman
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21621
Tên thay thế 1999 KR4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7734850
Viễn điểm quỹ đạo 3.0177482
Độ lệch tâm 0.2596958
Chu kỳ quỹ đạo 1354.3297074
Độ bất thường trung bình 131.26305
Độ nghiêng quỹ đạo 8.69722
Kinh độ của điểm nút lên 209.45792
Acgumen của cận điểm 114.63589
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

21621 Sherman (1999 KR4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 5 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21621 Sherman
30-21621-sherman-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)