User Tools

Site Tools


30-21616-guhagilford-la-gi

Guhagilford
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 12 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21616
Tên thay thế 1999 JQ82
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0552763
Viễn điểm quỹ đạo 2.6543777
Độ lệch tâm 0.1272071
Chu kỳ quỹ đạo 1319.8875896
Độ bất thường trung bình 91.76859
Độ nghiêng quỹ đạo 6.74431
Kinh độ của điểm nút lên 151.36483
Acgumen của cận điểm 172.85106
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

21616 Guhagilford (1999 JQ82) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 5 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21616 Guhagilford
30-21616-guhagilford-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)