User Tools

Site Tools


30-21614-grochowski-la-gi

Grochowski
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21614
Tên thay thế 1999 JW75
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9737861
Viễn điểm quỹ đạo 2.7342733
Độ lệch tâm 0.1615288
Chu kỳ quỹ đạo 1319.2173172
Độ bất thường trung bình 56.40161
Độ nghiêng quỹ đạo 6.01858
Kinh độ của điểm nút lên 224.82191
Acgumen của cận điểm 122.81221
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

21614 Grochowski (1999 JW75) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 5 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21614 Grochowski
30-21614-grochowski-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)