User Tools

Site Tools


30-21613-schlecht-la-gi

Schlecht
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 12 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21613
Tên thay thế 1999 JF68
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8474667
Viễn điểm quỹ đạo 2.8113521
Độ lệch tâm 0.2068948
Chu kỳ quỹ đạo 1298.5753762
Độ bất thường trung bình 8.25296
Độ nghiêng quỹ đạo 6.99042
Kinh độ của điểm nút lên 101.33664
Acgumen của cận điểm 298.80235
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

21613 Schlecht (1999 JF68) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 5 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21613 Schlecht
30-21613-schlecht-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)