User Tools

Site Tools


30-21612-chelsagloria-la-gi

Chelsagloria
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21612
Tên thay thế 1999 JS57
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0944071
Viễn điểm quỹ đạo 2.4155757
Độ lệch tâm 0.0712128
Chu kỳ quỹ đạo 1236.8463963
Độ bất thường trung bình 31.83190
Độ nghiêng quỹ đạo 6.11161
Kinh độ của điểm nút lên 239.00920
Acgumen của cận điểm 201.71740
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

21612 Chelsagloria (1999 JS57) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 5 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21612 Chelsagloria
30-21612-chelsagloria-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)