User Tools

Site Tools


30-21610-rosengard-la-gi

Rosengard
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21610
Tên thay thế 1999 JE48
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1122981
Viễn điểm quỹ đạo 3.4654725
Độ lệch tâm 0.2426013
Chu kỳ quỹ đạo 1701.1570751
Độ bất thường trung bình 271.11149
Độ nghiêng quỹ đạo 9.96314
Kinh độ của điểm nút lên 256.99256
Acgumen của cận điểm 67.73715
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

21610 Rosengard (1999 JE48) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 5 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21610 Rosengard
30-21610-rosengard-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)