User Tools

Site Tools


30-21609-williamcaleb-la-gi

Williamcaleb
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21609
Tên thay thế 1999 JQ41
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7964837
Viễn điểm quỹ đạo 2.9003899
Độ lệch tâm 0.2350300
Chu kỳ quỹ đạo 1314.5186282
Độ bất thường trung bình 332.93736
Độ nghiêng quỹ đạo 6.45232
Kinh độ của điểm nút lên 192.51588
Acgumen của cận điểm 236.26260
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

21609 Williamcaleb (1999 JQ41) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 5 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21609 Williamcaleb
30-21609-williamcaleb-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)