User Tools

Site Tools


30-21607-robel-la-gi

Robel
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 6 tháng 4 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21607
Tên thay thế 1999 GG34
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4045844
Viễn điểm quỹ đạo 2.9552286
Độ lệch tâm 0.1027357
Chu kỳ quỹ đạo 1602.4256451
Độ bất thường trung bình 256.37036
Độ nghiêng quỹ đạo 9.06074
Kinh độ của điểm nút lên 196.49601
Acgumen của cận điểm 128.55416
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

21607 Robel (1999 GG34) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 4 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21607 Robel
30-21607-robel-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)