User Tools

Site Tools


30-21588-gianelli-la-gi

Gianelli
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21588
Tên thay thế 1998 SK157
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5909350
Viễn điểm quỹ đạo 3.5891380
Độ lệch tâm 0.1615196
Chu kỳ quỹ đạo 1984.0099818
Độ bất thường trung bình 13.16554
Độ nghiêng quỹ đạo 2.57272
Kinh độ của điểm nút lên 131.20739
Acgumen của cận điểm 132.33541
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

21588 Gianelli (1998 SK157) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21588 Gianelli
30-21588-gianelli-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)