User Tools

Site Tools


30-21587-christopynn-la-gi

Christopynn
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21587
Tên thay thế 1998 SE132
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6572252
Viễn điểm quỹ đạo 3.0419142
Độ lệch tâm 0.0674995
Chu kỳ quỹ đạo 1756.9821372
Độ bất thường trung bình 74.98619
Độ nghiêng quỹ đạo 12.46110
Kinh độ của điểm nút lên 219.89632
Acgumen của cận điểm 79.11518
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0476
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.50

21587 Christopynn (1998 SE132) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21587 Christopynn
30-21587-christopynn-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)