User Tools

Site Tools


30-21586-pourkaviani-la-gi

Pourkaviani
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21586
Tên thay thế 1998 SU129
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6536757
Viễn điểm quỹ đạo 3.5366653
Độ lệch tâm 0.1426399
Chu kỳ quỹ đạo 1988.9565398
Độ bất thường trung bình 10.20742
Độ nghiêng quỹ đạo 1.80308
Kinh độ của điểm nút lên 125.51401
Acgumen của cận điểm 145.46325
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

21586 Pourkaviani (1998 SU129) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21586 Pourkaviani
30-21586-pourkaviani-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)