User Tools

Site Tools


30-21585-polmear-la-gi

Polmear
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21585
Tên thay thế 1998 SX126
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4954271
Viễn điểm quỹ đạo 2.9493399
Độ lệch tâm 0.0833668
Chu kỳ quỹ đạo 1640.6743591
Độ bất thường trung bình 132.98804
Độ nghiêng quỹ đạo 8.32237
Kinh độ của điểm nút lên 58.41823
Acgumen của cận điểm 223.08265
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

21585 Polmear (1998 SX126) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21585 Polmear
30-21585-polmear-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)