User Tools

Site Tools


30-21584-polepeddi-la-gi

Polepeddi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21584
Tên thay thế 1998 SK121
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7142036
Viễn điểm quỹ đạo 3.3660534
Độ lệch tâm 0.1072076
Chu kỳ quỹ đạo 1936.1382024
Độ bất thường trung bình 131.13673
Độ nghiêng quỹ đạo 9.22078
Kinh độ của điểm nút lên 227.59893
Acgumen của cận điểm 317.99392
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

21584 Polepeddi (1998 SK121) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 21584 Polepeddi
30-21584-polepeddi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)