User Tools

Site Tools


30-21572-nguyen-mccarty-la-gi

Nguyen-McCarty
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 14 tháng 9 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21572
Tên thay thế 1998 RQ52
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1955752
Viễn điểm quỹ đạo 3.1559204
Độ lệch tâm 0.1794536
Chu kỳ quỹ đạo 1598.6971684
Độ bất thường trung bình 210.58030
Độ nghiêng quỹ đạo 9.50300
Kinh độ của điểm nút lên 149.10045
Acgumen của cận điểm 60.02079
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

21572 Nguyen-McCarty (1998 RQ52) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 9 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21572 Nguyen-McCarty
30-21572-nguyen-mccarty-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)