User Tools

Site Tools


30-21571-naegeli-la-gi

Naegeli
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 14 tháng 9 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21571
Tên thay thế 1998 RD51
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5038494
Viễn điểm quỹ đạo 2.7968200
Độ lệch tâm 0.0552705
Chu kỳ quỹ đạo 1575.9756865
Độ bất thường trung bình 168.81099
Độ nghiêng quỹ đạo 5.11078
Kinh độ của điểm nút lên 234.16817
Acgumen của cận điểm 35.39615
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

21571 Naegeli (1998 RD51) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 9 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21571 Naegeli
30-21571-naegeli-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)