User Tools

Site Tools


30-21564-widmanst-tten-la-gi

21564 Widmanstätten là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1986.8059528 ngày (5.44 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 26 tháng 8 năm 1998.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 23 tháng 5 năm 2008. 
30-21564-widmanst-tten-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)