User Tools

Site Tools


30-21563-chetgervais-la-gi

Chetgervais
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 19 tháng 8 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21563
Tên thay thế 1998 QW95
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3445044
Viễn điểm quỹ đạo 3.2222872
Độ lệch tâm 0.1576820
Chu kỳ quỹ đạo 1696.1368081
Độ bất thường trung bình 92.78001
Độ nghiêng quỹ đạo 7.79078
Kinh độ của điểm nút lên 222.57431
Acgumen của cận điểm 41.95290
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

21563 Chetgervais (1998 QW95) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 8 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21563 Chetgervais
30-21563-chetgervais-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)