User Tools

Site Tools


30-21562-chrismessick-la-gi

Chrismessick
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 19 tháng 8 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21562
Tên thay thế 1998 QZ94
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2246322
Viễn điểm quỹ đạo 2.9570222
Độ lệch tâm 0.1413429
Chu kỳ quỹ đạo 1523.1970858
Độ bất thường trung bình 185.77839
Độ nghiêng quỹ đạo 12.63718
Kinh độ của điểm nút lên 184.22720
Acgumen của cận điểm 68.52202
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

21562 Chrismessick (1998 QZ94) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 8 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 21562 Chrismessick
30-21562-chrismessick-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)