User Tools

Site Tools


30-21561-masterman-la-gi

Masterman
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 28 tháng 8 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21561
Tên thay thế 1998 QR93
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2359228
Viễn điểm quỹ đạo 3.1302322
Độ lệch tâm 0.1666574
Chu kỳ quỹ đạo 1605.2705670
Độ bất thường trung bình 72.31870
Độ nghiêng quỹ đạo 13.95728
Kinh độ của điểm nút lên 57.90037
Acgumen của cận điểm 334.07601
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

21561 Masterman (1998 QR93) là một tiểu hành tinh vành đai chính được nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln phát hiện ngày 28 tháng 8 năm 1998 tại Socorro.[1]

  1. ^ “The Universal Times” (pdf). Summer Science Program. Tháng 10 năm 2010. Truy cập 29 tháng 11 năm 2010. 
  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21561 Masterman
30-21561-masterman-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)