User Tools

Site Tools


30-21560-analyons-la-gi

Analyons
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 28 tháng 8 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21560
Tên thay thế 1998 QC91
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7786874
Viễn điểm quỹ đạo 3.1718584
Độ lệch tâm 0.0660731
Chu kỳ quỹ đạo 1874.5137980
Độ bất thường trung bình 48.70140
Độ nghiêng quỹ đạo 10.93428
Kinh độ của điểm nút lên 37.22816
Acgumen của cận điểm 226.91800
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

21560 Analyons (1998 QC91) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 8 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21560 Analyons
30-21560-analyons-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)