User Tools

Site Tools


30-21559-jingyuanluo-la-gi

Jingyuanluo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 24 tháng 8 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21559
Tên thay thế 1998 QE78
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9622520
Viễn điểm quỹ đạo 3.2641566
Độ lệch tâm 0.2491012
Chu kỳ quỹ đạo 1542.9734831
Độ bất thường trung bình 199.64468
Độ nghiêng quỹ đạo 11.02566
Kinh độ của điểm nút lên 287.33759
Acgumen của cận điểm 310.50940
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

21559 Jingyuanluo (1998 QE78) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 8 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21559 Jingyuanluo
30-21559-jingyuanluo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)