User Tools

Site Tools


30-21558-alisonliu-la-gi

Alisonliu
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 24 tháng 8 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21558
Tên thay thế 1998 QW77
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2353855
Viễn điểm quỹ đạo 3.1127293
Độ lệch tâm 0.1640473
Chu kỳ quỹ đạo 1597.1824282
Độ bất thường trung bình 165.27799
Độ nghiêng quỹ đạo 11.94232
Kinh độ của điểm nút lên 323.84629
Acgumen của cận điểm 286.54430
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.0

21558 Alisonliu (1998 QW77) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 8 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21558 Alisonliu
30-21558-alisonliu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)