User Tools

Site Tools


30-21557-daniellitt-la-gi

Daniellitt
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 24 tháng 8 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21557
Tên thay thế 1998 QE73
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8097836
Viễn điểm quỹ đạo 3.2022606
Độ lệch tâm 0.0652818
Chu kỳ quỹ đạo 1903.6481195
Độ bất thường trung bình 348.92550
Độ nghiêng quỹ đạo 8.74859
Kinh độ của điểm nút lên 294.54471
Acgumen của cận điểm 6.31952
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.1

21557 Daniellitt (1998 QE73) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 8 năm 1998, bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21557 Daniellitt
30-21557-daniellitt-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)