User Tools

Site Tools


30-21556-christineli-la-gi

Christineli
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 24 tháng 8 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21556
Tên thay thế 1998 QE71
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8353882
Viễn điểm quỹ đạo 2.9559868
Độ lệch tâm 0.2338783
Chu kỳ quỹ đạo 1354.3898314
Độ bất thường trung bình 284.87179
Độ nghiêng quỹ đạo 7.38453
Kinh độ của điểm nút lên 225.21870
Acgumen của cận điểm 24.53885
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

21556 Christineli (1998 QE71) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 8 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21556 Christineli
30-21556-christineli-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)