User Tools

Site Tools


30-21555-levary-la-gi

Levary
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 24 tháng 8 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21555
Tên thay thế 1998 QF70
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.9022382
Viễn điểm quỹ đạo 3.4873234
Độ lệch tâm 0.0915689
Chu kỳ quỹ đạo 2085.7392964
Độ bất thường trung bình 148.19792
Độ nghiêng quỹ đạo 15.66623
Kinh độ của điểm nút lên 212.85250
Acgumen của cận điểm 240.74091
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0481
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.50

21555 Levary (1998 QF70) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 8 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21555 Levary
30-21555-levary-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)