User Tools

Site Tools


30-21554-leechaohsi-la-gi

Leechaohsi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 24 tháng 8 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21554
Tên thay thế 1998 QR69
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4839748
Viễn điểm quỹ đạo 3.7868566
Độ lệch tâm 0.2077686
Chu kỳ quỹ đạo 2027.8747152
Độ bất thường trung bình 334.94013
Độ nghiêng quỹ đạo 15.52986
Kinh độ của điểm nút lên 229.00280
Acgumen của cận điểm 19.66853
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

21554 Leechaohsi (1998 QR69) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 8 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21554 Leechaohsi
30-21554-leechaohsi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)