User Tools

Site Tools


30-21553-monchicourt-la-gi

Monchicourt
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 26 tháng 8 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21553
Tên thay thế 1998 QT55
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8586905
Viễn điểm quỹ đạo 2.5922563
Độ lệch tâm 0.1648112
Chu kỳ quỹ đạo 1212.6404019
Độ bất thường trung bình 46.09722
Độ nghiêng quỹ đạo 2.08545
Kinh độ của điểm nút lên 40.95368
Acgumen của cận điểm 245.32519
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.4

21553 Monchicourt (1998 QT55) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 26 tháng 8 năm 1998, bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21553 Monchicourt
30-21553-monchicourt-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)