User Tools

Site Tools


30-21552-richardlee-la-gi

Richardlee
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 17 tháng 8 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21552
Tên thay thế 1998 QC52
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5643982
Viễn điểm quỹ đạo 2.6268100
Độ lệch tâm 0.0120226
Chu kỳ quỹ đạo 1527.4116940
Độ bất thường trung bình 302.73244
Độ nghiêng quỹ đạo 22.07967
Kinh độ của điểm nút lên 181.25994
Acgumen của cận điểm 340.24799
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

21552 Richardlee (1998 QC52) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 8 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21552 Richardlee
30-21552-richardlee-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)