User Tools

Site Tools


30-21550-laviolette-la-gi

Laviolette
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 17 tháng 8 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21550
Tên thay thế 1998 QS44
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5451782
Viễn điểm quỹ đạo 2.9814466
Độ lệch tâm 0.0789394
Chu kỳ quỹ đạo 1677.8124681
Độ bất thường trung bình 167.34716
Độ nghiêng quỹ đạo 6.15241
Kinh độ của điểm nút lên 329.50786
Acgumen của cận điểm 240.67438
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

21550 Laviolette (1998 QS44) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 8 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.[1]

  1. ^ JPL Small-Body Database Browser ngày 21550 Laviolette
30-21550-laviolette-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)