User Tools

Site Tools


30-21549-carolinelang-la-gi

Carolinelang
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 17 tháng 8 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21549
Tên thay thế 1998 QJ44
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7025371
Viễn điểm quỹ đạo 3.6457213
Độ lệch tâm 0.1485737
Chu kỳ quỹ đạo 2065.5481035
Độ bất thường trung bình 309.37221
Độ nghiêng quỹ đạo 3.34961
Kinh độ của điểm nút lên 23.74309
Acgumen của cận điểm 251.70528
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

21549 Carolinelang (1998 QJ44) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 8 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 21549 Carolinelang
30-21549-carolinelang-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)