User Tools

Site Tools


30-21548-briekugler-la-gi

Briekugler
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 17 tháng 8 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21548
Tên thay thế 1998 QX38
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4782771
Viễn điểm quỹ đạo 2.5921113
Độ lệch tâm 0.0224508
Chu kỳ quỹ đạo 1474.3998722
Độ bất thường trung bình 231.36747
Độ nghiêng quỹ đạo 7.13825
Kinh độ của điểm nút lên 214.64228
Acgumen của cận điểm 38.78491
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

21548 Briekugler (1998 QX38) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 8 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21548 Briekugler
30-21548-briekugler-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)