User Tools

Site Tools


30-21547-kottapalli-la-gi

Kottapalli
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 17 tháng 8 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21547
Tên thay thế 1998 QK38
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7393293
Viễn điểm quỹ đạo 3.5967137
Độ lệch tâm 0.1353186
Chu kỳ quỹ đạo 2059.5891783
Độ bất thường trung bình 296.67534
Độ nghiêng quỹ đạo 0.33050
Kinh độ của điểm nút lên 323.73072
Acgumen của cận điểm 328.25645
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

21547 Kottapalli (1998 QK38) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 8 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21547 Kottapalli
30-21547-kottapalli-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)