User Tools

Site Tools


30-21545-koirala-la-gi

Koirala
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 17 tháng 8 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21545
Tên thay thế 1998 QO33
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 3.0004944
Viễn điểm quỹ đạo 3.0808520
Độ lệch tâm 0.0132138
Chu kỳ quỹ đạo 1936.6584647
Độ bất thường trung bình 9.67024
Độ nghiêng quỹ đạo 8.84637
Kinh độ của điểm nút lên 190.17268
Acgumen của cận điểm 76.92360
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

21545 Koirala (1998 QO33) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 8 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21545 Koirala
30-21545-koirala-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)