User Tools

Site Tools


30-21544-hermainkhan-la-gi

Hermainkhan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 17 tháng 8 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21544
Tên thay thế 1998 QL33
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2736446
Viễn điểm quỹ đạo 2.7858918
Độ lệch tâm 0.1012439
Chu kỳ quỹ đạo 1469.6689118
Độ bất thường trung bình 226.57733
Độ nghiêng quỹ đạo 11.35191
Kinh độ của điểm nút lên 316.68007
Acgumen của cận điểm 291.89733
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

21544 Hermainkhan (1998 QL33) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 8 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21544 Hermainkhan
30-21544-hermainkhan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)