User Tools

Site Tools


30-21543-jessop-la-gi

Jessop
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 17 tháng 8 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21543
Tên thay thế 1998 QQ24
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 3.1060229
Viễn điểm quỹ đạo 3.3947467
Độ lệch tâm 0.0444138
Chu kỳ quỹ đạo 2140.4278846
Độ bất thường trung bình 275.33387
Độ nghiêng quỹ đạo 8.65989
Kinh độ của điểm nút lên 310.39415
Acgumen của cận điểm 342.96622
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

21543 Jessop (1998 QQ24) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 8 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21543 Jessop
30-21543-jessop-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)