User Tools

Site Tools


30-21542-kennajeannet-la-gi

Kennajeannet
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 17 tháng 8 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21542
Tên thay thế 1998 QA22
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.9660857
Viễn điểm quỹ đạo 3.3906767
Độ lệch tâm 0.0667936
Chu kỳ quỹ đạo 2069.7000229
Độ bất thường trung bình 280.07560
Độ nghiêng quỹ đạo 15.54792
Kinh độ của điểm nút lên 160.99486
Acgumen của cận điểm 146.39656
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

21542 Kennajeannet (1998 QA22) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 8 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21542 Kennajeannet
30-21542-kennajeannet-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)