User Tools

Site Tools


30-21540-itthipanyanan-la-gi

21540 Itthipanyanan, có tên ký hiệu là 1998QE11, là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện vào ngày 17 tháng 8 năm 1998 bởi phòng thí nghiệm Lincoln Trung tâm Nghiên cứu Thiên thạch ở Socorro, New Mexico. 21540 Itthipanyanan có thể quan sát ở vành đai tiểu hành tinh ở vòng ê líp thuộc Sao Hỏa và bên trong Sao Mộc.

Thiên thạch được đặt tên theo tên của sinh viên người Thái Lan theo ghi nhận ở Giải thưởng Khoa học và Kỹ thuật Intel.

List of asteroids/21501–21600

List of named asteroids (F-K)

Ý nghĩa tên gọi tiểu hành tinh (21001-22000)

  • JPL Small Database Browser- 21540 Itthipanyanan (1998 QE11)
  • Orbit Simulator of 21540 Itthipanyanan
30-21540-itthipanyanan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)