User Tools

Site Tools


30-21539-josefhl-vka-la-gi

21539 Josefhlávka là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 2068.7046702 ngày (5.66 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 20 tháng 8 năm 1998.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 30 tháng 4 năm 2008. 
30-21539-josefhl-vka-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)