User Tools

Site Tools


30-21537-fr-chet-la-gi

21537 Fréchet
Tên
Tên Fréchet
Tên chỉ định 1998 PQ
Phát hiện
Người phát hiện P. G. Comba
Ngày phát hiện 15 tháng 8 năm 1998
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.1357806
Bán trục lớn (a) 3.0780794 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.6601359 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.4960229 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 5.40 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 1.16849°
Kinh độ (Ω) 160.92998°
Acgumen (ω) 80.96188°
Độ bất thường trung bình (M) 9.37875°

21537 Fréchet là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1972.5051413 ngày (5.40 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 15 tháng 8 năm 1998.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 25 tháng 4 năm 2008. 
30-21537-fr-chet-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)