User Tools

Site Tools


30-21531-billcollin-la-gi

Billcollin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 20 tháng 7 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21531
Tên thay thế 1998 OS
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5596835
Viễn điểm quỹ đạo 2.9597705
Độ lệch tâm 0.0724867
Chu kỳ quỹ đạo 1674.5480511
Độ bất thường trung bình 221.05285
Độ nghiêng quỹ đạo 6.10861
Kinh độ của điểm nút lên 264.78147
Acgumen của cận điểm 224.69674
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

21531 Billcollin (1998 OS) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 7 năm 1998 bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21531 Billcollin
30-21531-billcollin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)