User Tools

Site Tools


30-21529-johnjames-la-gi

Johnjames
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 26 tháng 6 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21529
Tên thay thế 1998 MF37
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3515833
Viễn điểm quỹ đạo 3.4091827
Độ lệch tâm 0.1835866
Chu kỳ quỹ đạo 1785.5572523
Độ bất thường trung bình 351.09181
Độ nghiêng quỹ đạo 13.51400
Kinh độ của điểm nút lên 133.11866
Acgumen của cận điểm 186.16357
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

21529 Johnjames (1998 MF37) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 26 tháng 6 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21529 Johnjames
30-21529-johnjames-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)