User Tools

Site Tools


30-21528-chrisfaust-la-gi

Chrisfaust
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 24 tháng 6 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21528
Tên thay thế 1998 MU33
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2971887
Viễn điểm quỹ đạo 2.5518403
Độ lệch tâm 0.0525160
Chu kỳ quỹ đạo 1378.9089819
Độ bất thường trung bình 209.97209
Độ nghiêng quỹ đạo 4.33428
Kinh độ của điểm nút lên 304.97535
Acgumen của cận điểm 357.81698
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

21528 Chrisfaust (1998 MU33) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 6 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21528 Chrisfaust
30-21528-chrisfaust-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)