User Tools

Site Tools


30-21527-horton-la-gi

Horton
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 24 tháng 6 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21527
Tên thay thế 1998 MV27
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1069563
Viễn điểm quỹ đạo 3.0523141
Độ lệch tâm 0.1832348
Chu kỳ quỹ đạo 1513.3378027
Độ bất thường trung bình 102.77991
Độ nghiêng quỹ đạo 12.67924
Kinh độ của điểm nút lên 286.59238
Acgumen của cận điểm 47.61424
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

21527 Horton (1998 MV27) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 6 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21527 Horton
30-21527-horton-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)