User Tools

Site Tools


30-21526-mirano-la-gi

21526 Mirano (1998 MS24) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 6 năm 1998 ở Farra d´Isonzo.

30-21526-mirano-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)