User Tools

Site Tools


30-21523-gong-la-gi

GONG
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi R. A. Tucker
Nơi khám phá Goodricke-Pigott Observatory
Ngày khám phá 26 tháng 6 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21523
Tên thay thế 1998 MW15
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2090282
Viễn điểm quỹ đạo 3.7999970
Độ lệch tâm 0.2647632
Chu kỳ quỹ đạo 1902.2144471
Độ bất thường trung bình 313.69096
Độ nghiêng quỹ đạo 26.54751
Kinh độ của điểm nút lên 118.01297
Acgumen của cận điểm 193.56012
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

21523 GONG (1998 MW15) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 26 tháng 6 năm 1998 bởi R. A. Tucker ở Goodricke-Pigott Observatory.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21523 GONG
30-21523-gong-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)