User Tools

Site Tools


30-21522-entwisle-la-gi

Entwisle
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 19 tháng 6 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21522
Tên thay thế 1998 MX11
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1585308
Viễn điểm quỹ đạo 2.9921174
Độ lệch tâm 0.1618411
Chu kỳ quỹ đạo 1509.5456750
Độ bất thường trung bình 171.59650
Độ nghiêng quỹ đạo 7.76046
Kinh độ của điểm nút lên 160.46413
Acgumen của cận điểm 69.41402
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

21522 Entwisle (1998 MX11) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 6 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21522 Entwisle
30-21522-entwisle-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)