User Tools

Site Tools


30-21521-hippalgaonkar-la-gi

Hippalgaonkar
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 23 tháng 5 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21521
Tên thay thế 1998 KU55
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1169734
Viễn điểm quỹ đạo 3.0006708
Độ lệch tâm 0.1726766
Chu kỳ quỹ đạo 1495.0597619
Độ bất thường trung bình 20.43824
Độ nghiêng quỹ đạo 8.11983
Kinh độ của điểm nút lên 138.14575
Acgumen của cận điểm 264.95136
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

21521 Hippalgaonkar (1998 KU55) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 5 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21521 Hippalgaonkar
30-21521-hippalgaonkar-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)