User Tools

Site Tools


30-21520-dianaeheart-la-gi

Dianaeheart
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 23 tháng 5 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21520
Tên thay thế 1998 KR55
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8401016
Viễn điểm quỹ đạo 3.1037986
Độ lệch tâm 0.0443643
Chu kỳ quỹ đạo 1871.3745043
Độ bất thường trung bình 317.82024
Độ nghiêng quỹ đạo 9.22422
Kinh độ của điểm nút lên 159.89569
Acgumen của cận điểm 119.26968
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

21520 Dianaeheart (1998 KR55) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 5 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21520 Dianaeheart
30-21520-dianaeheart-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)