User Tools

Site Tools


30-21519-josephhenry-la-gi

Josephhenry
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 23 tháng 5 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21519
Tên thay thế 1998 KR54
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1070736
Viễn điểm quỹ đạo 2.6876204
Độ lệch tâm 0.1210811
Chu kỳ quỹ đạo 1355.7973896
Độ bất thường trung bình 110.73348
Độ nghiêng quỹ đạo 14.04345
Kinh độ của điểm nút lên 104.34377
Acgumen của cận điểm 288.80697
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

21519 Josephhenry (1998 KR54) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 5 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21519 Josephhenry
30-21519-josephhenry-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)