User Tools

Site Tools


30-21518-maysunhasan-la-gi

Maysunhasan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 23 tháng 5 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21518
Tên thay thế 1998 KO53
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3320594
Viễn điểm quỹ đạo 2.8531756
Độ lệch tâm 0.1005000
Chu kỳ quỹ đạo 1524.7761512
Độ bất thường trung bình 222.33794
Độ nghiêng quỹ đạo 14.14119
Kinh độ của điểm nút lên 117.60923
Acgumen của cận điểm 32.30096
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

21518 Maysunhasan (1998 KO53) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 5 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21518 Maysunhasan
30-21518-maysunhasan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)